Neem geen risico met oude, versleten of defecte richtingaanwijzerschakelaars. Deze kunnen een gevaar zijn voor u en andere weggebruikers. De Turn Signal Switch 65-66 van Classic-Mustangparts.com zijn ontworpen om te voldoen aan OEM specificaties voor een betrouwbare, nauwkeurige, onderhoudsvrije werking. Deze eenheden omvatten bedrading en zijn beschikbaar voor uw model Mustang. Vertrouw ons de behoeften van het elektrische systeem van uw voertuig toe.

Do not take any chances with old, worn or defective turn signal switches. They can be a hazard to you and others on the road. Turn Signal Switch 65-66 from Classic-Mustangparts.com are designed to meet OEM specifications for reliable, accurate, maintenance-free operation. These units include wiring and are available for your model Mustang. Trust us with your vehicle’s electrical system needs.