De Ignition Switch Assembly 64-66 voor uw klassieke 1964, 1965, 1966 Ford Mustangs.

Een veel voorkomend onderdeel dat op klassieke voertuigen moet worden vervangen is de assemblage van de ontstekingsschakelaar. Na veelvuldig gebruik door de jaren heen verslijt dit onderdeel en is het aangeraden het te vervangen. Als u een 1964-1966 Mustang bezit en uw ontstekingsschakelaar is versleten, dan hebt u geluk. Classic-mustangparts.com heeft de onderdelen die u zoekt.

Kenmerken en Voordelen:

  • Optimale vervanging voor het origineel
  • Te installeren zoals de originele contactschakelaar
  • Geen ingrijpende werkzaamheden nodig voor installatie

Soms gaat na het starten van uw klassieke Mustang de cilinder van het contactslot terug naar de uit-stand. Natuurlijk kan dit kan heel vervelend zijn. Bovendien kan dit ook een veiligheidsprobleem worden, als dit niet al het geval is. U kunt dit probleem altijd voor zijn. Dit onderdeel is bij Classic-Mustangparts.com beschikbaar met het vertrouwen dat het optimaal zal presteren in uw klassieker. Er zijn geen ingrijpende werkzaamheden nodig voor de installatie van de Ignition Switch Assembly 64-66 en is een optimale vervanger voor het originele onderdeel.

The Ignition Switch Assembly 64-66 for your classic 1964, 1965, 1966 Ford Mustangs.

A common part that needs to be replaced on classic vehicles is the ignition switch assembly. After frequent use over the years, this part wears out and it is recommended to replace it. If you own a 1964-1966 Mustang and your ignition switch has worn out, you are in luck. Classic-mustangparts.com has the parts you are looking for.

Features and Benefits:

  • Optimal replacement for the original
  • Install like the original ignition switch
  • No major work required for installation

Sometimes after starting your classic Mustang, the ignition switch cylinder goes back to the off position. Of course, this can be very annoying. Moreover, this can become a safety problem, if it is not already. You can always prevent this problem. This part is available at Classic-Mustangparts.com with the confidence that it will perform optimally in your classic car. No major work is required to install the Ignition Switch Assembly 64-66 and is an optimal replacement for the original part.