Kofferbak slot cilinder hulzen zijn gestempelde staal spacers. Deze installeert u achter de cilinder behuizingen en moeten worden vervangen als u hebt gemerkt dat uw kofferbak slot niet goed werkt. Ze zijn verzinkt voor een lange levensduur. Wanneer u het slotring en de assemblage van het kofferslot op uw Mustang vervangt, vergeet dan de Trunk Lock Cylinder Sleeve Kit 65-66 zeker niet. Deze kleine maar belangrijke onderdelen zijn wat het slot zelf aan de daadwerkelijke kofferbak sluit. Geen zorgen meer of de kofferbak van uw Mustang goed sluit of niet.

Trunk lock cylinder sleeves are stamped steel spacers. These are install behind the cylinder housings and should be replaced if you have noticed that your trunk lock is not working properly. They are galvanized for long life. When you replace the lock ring and trunk lock assembly on your Mustang, be sure not to forget the Trunk Lock Cylinder Sleeve Kit 65-66. These small but important parts lock the actual trunk to the lock itself. No more worrying about whether or not your Mustang’s trunk is closing properly.