Key Door and Ignition Lock Kit 64-66 voor 1964, 1965 of 1966 Mustangs.

Na verloop van tijd kunnen de oude sloten op uw 64-66 Mustang beschadigd of defect raken. Daardoor kan het zijn dat je sleutels blijven haken of niet goed meer passen. Hierin is voorkomen verstandiger dan genezen. Vermijd dus de noodzaak van een dure slotenmaker en vervang de sloten preventief bij de eerste sporen van slijtage. Bestel jouw onderdelen bij Classic-Mustangparts.com en zorg ervoor dat jouw klassieke Mustang gemakkelijk opent én start voordat je gaat touren.

Deze set bestaat uit

 • (2x) Deurslot cilinders voor de bestuurder en passagier zijde
 • (2x) Deurslot cilinder houders
 • (1x) Contactslot cilinder
 • (2x) Bijpassende, standaard vervangende sleutels

Kenmerken en Voordelen voor de Key Door and Ignition Lock Kit 64-66

 • Belangrijke onderdelen van hoge kwaliteit
 • Deurslotcilinder en houders worden dubbel geleverd om de bestuurders- en passagierszijde te voorzien
 • Sleutel paar werkt voor zowel de deursloten als de contactschakelaar
 • Beschikbaar als een 7-delige, complete set.
 • Geschikt voor 1964, 1965 of 1966 Mustangs
 • Direct-fit vervangingen, eenvoudige installatie

Deze hoogwaardige 7-delige, complete set bestaat uit (1x) bestuurder zijde cilinder, (1x) passagier zijde cilinder, (2x) deurslot cilinder houders, (1x) contactslot cilinder en (2x) bijpassende, standaard vervangende sleutels.

Deze direct-fit onderdelen zijn eenvoudig te installeren op 64-66 Mustangs. Om te installeren verwijder je de oude, standaard deurslot cilinders, houders en contactschakelaar cilinders. Installeer je gloednieuwe onderdelen in oorspronkelijke plek en je bent klaar om te gaan!

Let op: Het deurslot en het contactslot gebruiken dezelfde sleutels.

Bestel de Key Door and Ignition Lock Kit 64-66 voor jouw restauratie of reparatie project bij Classic-Mustangparts.com!

 

Key Door and Ignition Lock Kit for 1964, 1965 or 1966 Mustangs.

Over time, the old locks on your 64-66 Mustang can become damaged or faulty. As a result, your keys may get snagged or no longer fit properly. Our advice, better safe than sorry. Avoid the need for an expensive locksmith and replace the locks preventively at the first signs of wear. Order your parts at Classic-Mustangparts.com and make sure your classic Mustang opens and starts easily before you go on tour.

This set consists of

 • (2x) Door lock cylinders for the driver and passenger side
 • (2x) Door lock cylinder holders
 • (1x) Ignition lock cylinder
 • (2x) Matching, standard replacement keys

Features and Benefits for the Key Door and Ignition Lock Kit 64-66

 • Key components of high quality
 • Door lock cylinder and retainers are supplied double to provide both driver and passenger sides
 • Pair of keys work for both door locks and ignition switch
 • Available as a 7-piece, complete set.
 • Suitable for 1964, 1965 or 1966 Mustangs
 • Direct-fit replacements, easy installation

This high-quality 7-piece, complete set includes (1x) driver side cylinder, (1x) passenger side cylinder, (2x) door lock cylinder holders, (1x) ignition switch cylinder and (2x) matching, standard replacement keys.

These direct-fit parts are easy to install on 64-66 Mustangs. To install, remove the old, standard door lock cylinders, holders and ignition switch cylinders. Install your brand new parts in the original location and you’re ready to go!

Note: The door lock and ignition switch use the same keys.

Order the Key Door and Ignition Lock Kit 64-66 for your restoration or repair project at Classic-Mustangparts.com!