Windshield Wiper Switch 2 Speed 65-66 voor 1965 of 1966 Mustangs.

Wanneer u geen werkende ruitenwissers hebt tijdens een regenbui kan uw rit behoorlijk gevaarlijk zijn. Zorg er dus voor dat uw ruitenwissers van je 65-66 Mustang correct werken met deze ruitenwisserschakelaar van Classic-Mustangparts.com!

Kenmerken en Voordelen

  • Directe vervanging van origineel
  • Eenvoudige installatie
  • Zorgt ervoor dat de werking uw ruitenwissers betrouwbaar blijft
  • Originele styling

Deze Two-Speed ruitenwisserschakelaar is een directe vervanging voor uw oude en versleten of kapotte ruitenwisserschakelaar. Hij is eenvoudig te installeren en zorgt ervoor dat je ruitenwissers daadwerkelijk werken wanneer je nodig hebt. Bovendien het uiterlijk hetzelfde als uw originele ruitenwisser schakelaar, zodat uw Mustang die klassieke looks blijft behouden!

Windshield Wiper Switch for 1964 or 1965 Mustangs.

When you don’t have working windshield wipers during a rainstorm, your drive can be quite dangerous. Make sure the windshield wipers on your 65-66 Mustang are working correctly with this windshield wiper switch from Classic-Mustangparts.com!

Features and Benefits of the Windshield Wiper Switch 2 Speed 65-66

  • Direct replacement of original
  • Easy installation
  • Ensures that the operation of your wipers remains reliable
  • Original styling

This Two-Speed wiper switch is a direct replacement for your old and worn or broken wiper switch. It is easy to install and ensures that your wipers actually work when you need them to. Plus, it looks the same as your original wiper switch, so your Mustang will keep those classic looks!