Deze verdeler vacuümleidingen zijn gemaakt om uw verdeler vacuümvervroeging met de vacuümpoort op uw inlaatspruitstuk te verbinden. Vacuum Advance Line V8 Small Block Stainless Steel 64-68 zijn voorgebogen in de juiste hoeken om uw specifieke voertuig te passen. Deze vacuümleidingen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal. Classic-Mustangparts.com verzorgt het beste materiaal voor uw klassieker.

These distributor vacuum lines are made to connect your distributor vacuum advance to the vacuum port on your intake manifold. Vacuum Advance Line V8 Small Block Stainless Steel 64-68 are pre-bent at the proper angles to fit your specific vehicle. These vacuum lines are available in stainless steel. Classic-Mustangparts.com provides the best material for your classic car.