Thermostat Housing 289-351 65-73 voor 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 of 1973 Mustangs met een 289, 302 of 351 Motor.

Misschien wordt het gedurende uw restauratie of reparatie project tijd om de gesneuvelde of ontbrekende thermostaat behuizing vervangen. Zoek niet langer en bestel dit fantastische product op Classic-Mustangparts.com. Deze thermostaat behuizing loopt als een zonnetje op uw 64-73 Mustang met een 289, 302 of 351 Motor. Met een gegoten aluminium constructie en de overall bouwkwaliteit weet je dat deze thermostaat behuizing nog jaren mee zal gaan.

Kenmerken en Voordelen

  • Exacte OEM afmetingen
  • Gegoten Aluminium materiaal
  • Uitsparing voor thermostaat op fabriekslocatie

Deze thermostaat behuizing is van exacte OEM maatstaven en afmetingen om de kapotte of versleten thermostaat behuizing op uw Mustang te vervangen. Over de afwerking van dit onderdeel valt nog na te denken. Houd het zoals het is voor een natuurlijke afwerking, verf het zoals het origineel of geef het een gepolijste afwerking om het mooi passend te maken met uw aluminium inlaatspruitstuk.

Thermostat Housing for 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 or 1973 Mustangs with a 289, 302 or 351 Engine.

Perhaps during your restoration or repair project it will necessary to replace the broken, worn or missing thermostat housing. Look no further and order this great product at Classic-Mustangparts.com. This thermostat housing will run like clockwork on your 64-73 Mustang with a 289, 302 or 351 Engine. With this cast aluminum construction and overall build quality, you know this thermostat housing will last for years to come.

Features and Benefits for the Thermostat Housing 289-351 65-73

  • Exact OEM dimensions
  • Aluminum die-cast material
  • Recess for thermostat at factory location

This thermostat housing is of exact OEM standards and dimensions to replace the broken, worn of missing thermostat housing on your Mustang. The finish of this part is still up for consideration. Keep it as is for a natural finish, paint it like the original or give it a polished finish to make it go along with your aluminum intake manifold.