Speedometer cable auto and 3 speed manual 64-66 voor 1964-1966 Mustangs met een automatische of een 3-versnellingen handgeschakelde versnellingsbak.

Wanneer je de versleten snelheidsmeter kabel in jouw 1964-1966 Mustang met automatische of 3-versnellingen handgeschakelde versnellingsbak vervangt, zorg er dan voor dat je de best mogelijke vervangende onderdelen gebruikt. Dit doe je door bijvoorbeeld deze snelheidsmeter kabel te bestellen bij Classic-Mustangparts.com. Het is ontworpen als een optimale vervanger en gemaakt van hoge kwaliteit materiaal. Deze kabel zal je een hele tijd kunnen voorzien van probleemloze prestaties in jouw klassieke Mustang.

Kenmerken en voordelen

 • Ontworpen als optimale vervanger van het origineel
 • Gemaakt van hoogwaardig materiaal
 • 60 Inches lange kabel
 • Correcte spons-rubber afdichting van het schutbord
 • Opgenomen bevestigingsbeugel

De snelheidsmeter kabel van Classic-Mustangparts.com is gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit. Dit zorgt voor een topkaliber product waar wij ten alle tijden naar streven. De kabel is ontworpen als directe vervanging voor je versleten origineel. Deze kabel meet 60 inch van eind tot eind en heeft een draadeind dat aansluit op de achterkant van jouw snelheidsmeter. Het andere uiteinde van de kabel sluit aan op de achterkant van de transmissie, met een bevestigingsbeugel om de snelheidsmeter in de versnellingsbak te houden. De bedrading heeft de juiste spons-rubber schutbord afdichting om ervoor te zorgen dat het wordt beschermd. Je ben dus nog een hele tijd gegarandeerd van probleemloze prestaties.

De speedometer cable auto and 3 speed manual 64-66 is geschikt voor

 • 1964-1966 Ford Mustang Automaat
 • 1964-1966 Ford Mustang met 3-versnellingen handgeschakelde versnellingsbak

Speedometer cable for 1964-1966 Mustangs with automatic or 3-speed manual transmission.

When you replace the worn speedometer cable in your 1964-1966 Mustang with automatic or 3-speed manual transmission, make sure you use the best possible replacement parts. You can do this by ordering this speedometer cable from Classic-Mustangparts.com. It’s designed as an optimal replacement and made of high quality material. This cable will be able to provide you with trouble-free performance in your classic Mustang for quite some time.

Features and benefits for the Speedometer cable auto and 3-speed manual 64-66

 • Designed as an optimal replacement for the original
 • Made of high quality material
 • 60 Inches long cable
 • Correct sponge-rubber firewall seal
 • Incorporated retaining bracket

The speedometer cable from Classic-Mustangparts.com is made from the highest quality materials. This ensures a top caliber product that we strive for at all times. The cable is designed as a direct replacement for your worn out original. This cable measures 60 inches from end to end and has a threaded end that connects to the back of your speedometer. The other end of the cable connects to the back of the transmission, with a mounting bracket to hold the speedometer in the gearbox. The wiring has the proper sponge-rubber bulkhead seal to ensure that it is protected. So you are guaranteed trouble-free performance for quite some time.

Suitable for

 • 1964-1966 Ford Mustang Automatic
 • 1964-1966 Ford Mustang with 3-speed manual transmission