PCV Valve EV50 289-302-351 V8 65-72 voor alle 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 en 1972 Mustangs met een V8 motor.

Er zijn genoeg redenen waarom je een nieuwe PCV klep nodig hebt voor je klassieke Mustang 1965-1972. Elk klein probleem kan later grotere en duurdere situaties veroorzaken, dus controleer jouw PCV klep bij het eerste teken van problemen en bestel deze bij Classic-Mustangparts.com!

Kenmerken en voordelen

 • Directe vervanging
 • Gefabiceerd voor V8 motoren
 • Voorkomt opbouw van sludge in de motor
 • Wordt gemonteerd op het kleppendeksel
 • Brengt dampen uit het carter over van het inlaatspruitstuk
 • Gemakkelijk te installeren

Deze PCV EV50 klep is perfect om Mustangs te repareren die problemen hebben met stationair draaien of olie lekken uit hun motor waardoor er slib wordt opgebouwd. Het wordt gemonteerd op de kleppendeksel van jouw Mustang en brengt dampen uit het carter over via de vacuümdruk van het inlaatspruitstuk. Het dient een vitaal doel omdat het de blow-by dampen uit jouw motor verwijdert. Het is essentieel om dit te doen voordat het condenseert in het carter en samen met olie slib vormen.

De PCV Valve EV50 289-302-351 V8 65-72 is geschikt voor

 • 1965-1972 Mustang

PCV Valve EV50 for all 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 and 1972 Mustangs with a V8 engine.

There are plenty of reasons why you need a new PCV valve for your classic 1965-1972 Mustang. Any small problem can cause bigger and more expensive situations later on, so check your PCV valve at the first sign of trouble and order it from Classic-Mustangparts.com!

Features and benefits for the PCV Valve EV50 289-302-351 V8 65-72

 • Direct replacement
 • Manufactured for V8 engines
 • Prevents sludge build-up in the engine
 • Mounts on the valve cover
 • Transfers vapors from the crankcase to the intake manifold
 • Easy to install

This PCV EV50 valve is perfect for repairing Mustangs that have idle problems or oil leaks from their engine causing sludge to build up. It mounts on the valve cover of your Mustang and transfers vapors from the crankcase through the vacuum pressure of the intake manifold. It serves a vital purpose because it removes blow-by vapors from your engine. It is essential to do this before it condenses in the crankcase and forms sludge along with oil.

Suitable for

1965-1972 Mustang