Glove Box Door Bumpers Pair 64-66 voor 1964-1966 Mustangs.

Vergeet niet om ook die kleine, maar ook belangrijke onderdelen te vervangen tijdens uw restauratie of reparatie. Voorzie uw ’64-’66 Mustang van een nieuw paar handschoenenkast klep bumpers van Classic-Mustangparts.com. Deze bumpers bieden dezelfde look and feel als de originele en versleten onderdelen van uw handschoenenkastje. Maar dan in een nieuwe, hedendaagse versie.

Eigenschappen en Voordelen:
  • Hoogwaardige materialen
  • Dezelfde maat en stijl als originele onderdelen
  • Maakt uw handschoenenkastje compleet
  • Gefabriceerd van duurzaam rubber

Deze bumpers zijn voor uw handschoenenkastje en zijn precies dezelfde grootte, vorm en stijl als de originele onderdelen.
Dit product bevat een paar bumpers, zodat handschoenkastje afgemaakt kan worden. Producten van Classic-Mustangparts.com zijn de beste keur om uw restauratie of reparatie aan uw 1964-1966 Mustang met succes af te ronden.

Glove Box Door Bumpers Pair 64-66 for 1964-1966 Mustangs.

Don’t forget to replace those small, but important parts during your restoration or repair. Provide your ’64-’66 Mustang with a new pair of glove box door bumpers from Classic-Mustangparts.com. These bumpers offer the same look and feel as the original and worn parts of your glove box. But in a new, contemporary version.

Features and Benefits:
  • High quality materials
  • Same size and style as original parts
  • Completes your glove box
  • Manufactured from durable rubber

These bumpers are for your glove box and are exactly the same size, shape and style as the original parts.
This product contains a pair of bumpers so glove box can be finished. Classic-Mustangparts.com parts are the best choice to successfully complete your restoration or repair on your 1964-1966 Mustang.