Glove Box 64-66 voor alle 1964-1966 Mustangs.

De voering van uw ’64-’66 Mustang dashboardkastje krijgt over de jaren veel te verduren. Classic-Mustangparts.com voorziet u van een nieuwe voering! Geef jouw coupe, cabriolet of fastback die correcte look and feel met onze producten.

Eigenschappen en Voordelen

  • Per stuk te bestellen
  • Direct-fit vervanging van het versleten origineel
  • Biedt extra opbergruimte

Deze nieuwe direct-fit voering is klaar om ingebouwd te worden samen met het handschoenenkastje lichtje. Voorzie uw pony van extra opbergruimte en bestel hier uw nieuwe voering.

Let op: Bevestigingsschroeven zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld.

Uw klassieker weer zo mooi als de dag dat deze uit de showroom rolde. Classic-Mustangparts.com maakt deze wens werkelijkheid met de Glove Box Liner 64-66. Deze handschoenenkastje voering is een eenvoudige en optimale manier om de originele esthetiek van uw Mustang te behouden of bereiken.

Of je nu op zoek bent naar een claxon, banden, verlichting of een nieuw interieur, Classic-Mustangparts.com heeft wat u nodig hebt om uw restauratie of reparatie mogelijk te maken! Wij hebben alle onderdelen die u nodig hebt om dat ritje met uw klassieker werkelijkheid te maken.

Bestel snel een handschoenenkastje voering voor je 1964-1966 Mustang bij Classic-Mustangparts.com!

Glove Box  for all 1964-1966 Mustangs.

The liner of your ’64-’66 Mustang glove box suffers a lot of wear and tear over the years. Classic-Mustangparts.com will provide you with a new liner! Give your coupe, convertible or fastback that correct look and feel with our products.

Features and Benefits for the Glove Box 64-66

  • Individually sold
  • Direct-fit replacement for the worn original
  • Provides extra storage space

This new direct-fit liner is ready to be installed along with the glove box light. Provide your pony with additional storage space and order your new liner here.

Note: Mounting screws are not included and must be ordered separately.

Restore your classic car back as beautiful as the day it drove out of the showroom. Classic-Mustangparts.com makes this wish a reality with the Glove Box Liner 64-66. This glove box liner is a simple and optimal way to maintain or achieve the original aesthetics of your Mustang.

Whether you’re looking for a horn, tires, lights or a new interior, Classic-Mustangparts.com has what you need to make your restoration or repair possible! We have all the parts you need to make that ride in your classic a reality.

Order a glove box liner for your 1964-1966 Mustang at Classic-Mustangparts.com soon!