De Convertible Top Circuit Breaker 64-65 van Classic Mustangparts.com zijn een essentieel onderdeel in het elektrische systeem van uw klassieker. Ze beschermen de componenten en systeem tegen overbelasting. Zodra deze kleine maar zeer belangrijke blokken te veel stroom en te veel warmte waarnemen, vallen ze automatisch uit en onderbreken de stroomtoevoer naar de component, zoals een raammotor. Op het moment dat ze zijn afgekoeld, resetten de stroomonderbrekers zich automatisch en laten weer stroom toe naar het onderdeel dat ze beschermen. Neem niet het risico een duur onderdeel te beschadigen, vervang de stroomonderbrekers met onderdelen van Classic Mustangparts.com.

The Convertible Top Circuit Breaker 64-65 from Classic Mustangparts.com are an essential part of your classic car’s electrical system. They protect the components and system from overloading. Once these small but very important blocks sense too much current and too much heat, they automatically fail and cut off power to the component, such as a window motor. The moment they have cooled down, the circuit breakers automatically reset themselves and allow power back to the component they are protecting. Don’t risk damaging an expensive component, replace the circuit breakers with parts from Classic Mustangparts.com.